Ulga mieszkaniowa 2020/2021 – co obejmuje i kto może z niej skorzystać?

Ulga mieszkaniowa 2020/2021 – co obejmuje i kto może z niej skorzystać?

Ulga mieszkaniowa to rozwiązanie dla tych, którzy chcą uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości. Obowiązuje w ustawie o PIT od 1 stycznia 2009 roku. Wciąż jednak budzi wątpliwości wielu podatników, a ponadto Ministerstwo Rozwoju proponuje zmiany dotyczące jej funkcjonowania. Sprawdź, jak z niej bezpiecznie skorzystać! Co to jest ulga mieszkaniowa? Sprzedaż nieruchomości wiąże z obowiązkiem zapłacenia … Continued

Ulga mieszkaniowa to rozwiązanie dla tych, którzy chcą uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości. Obowiązuje w ustawie o PIT od 1 stycznia 2009 roku. Wciąż jednak budzi wątpliwości wielu podatników, a ponadto Ministerstwo Rozwoju proponuje zmiany dotyczące jej funkcjonowania. Sprawdź, jak z niej bezpiecznie skorzystać!

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Sprzedaż nieruchomości wiąże z obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego. Każda osoba fizyczna, która sprzeda swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, musi złożyć deklarację PIT-39 w odpowiednim urzędzie skarbowym i zapłacić 19-procentowy podatek. Podstawę opodatkowania stanowi przychód uzyskany ze sprzedaży niniejszej nieruchomości pomniejszony o koszty, jakie poniósł sprzedający (m.in. koszty notarialne i sądowe). Mowa więc o sporej kwocie. Podatku od sprzedaży nieruchomości można jednak uniknąć, korzystając z ulgi mieszkaniowej. Na zwolnienie z podatku mogą liczyć wybrane osoby składające PIT.

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Z ulgi mieszkaniowej może skorzystać osoba, która nabyła nieruchomość (kupując lub dziedzicząc) i następnie przed upływem 5 lat dokonała jej odpłatnego zbycia (sprzedaży), a uzyskany w ten sposób przychód w ciągu 3 lat przeznaczyła na tzw. własne cele mieszkaniowe.

Warto jeszcze wiedzieć, że w 2020 roku pojawiła się korzystna dla podatników interpretacja przepisów dotyczących ulgi mieszkaniowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać również te osoby, które kupiły nową nieruchomość, zanim jeszcze zdążyły ostatecznie sprzedać starą.

Od 2021 roku Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić nową wersję tego zapisu. Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej od przyszłego roku? Będzie ona przeznaczona dla kupujących mieszkania od deweloperów oraz budujących domy jednorodzinne. Nowa ulga ma być wsparciem dla osób do 35. roku życia, które kupują na kredyt swoje pierwsze mieszkanie oraz rodzin wielodzietnych. Nabycie nieruchomości na rynku wtórnym nie będzie objęte ulgą mieszkaniową. Wysokość ulgi mieszkaniowej ma zależeć od wielkości rodziny – im więcej dzieci będzie w rodzinie, tym wyższa będzie ulga.

Jak rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Ulga mieszkaniowa – co można odliczyć?

Dzięki uldze mieszkaniowej można odliczyć wydatki na własne cele mieszkaniowe – i co za tym idzie, nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości. W art. 21 ust. 25 ustawy o PIT wymienione są ogólne typy wydatków uznanych jako poniesione na własne cele mieszkaniowe. Poniżej przedstawiamy praktyczne okoliczności zastosowania tej ulgi. Za własne cele mieszkaniowe uznaje się m.in.:

    • zakup nieruchomości w całości bądź lub w części (bądź udziału w nich),
    • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (bądź udziału w nich),
    • zakup działki pod budowę budynku mieszkalnego (bądź udziału w niej),
    • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (bądź udziału w nich),
    • budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont posiadanej nieruchomości oraz rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne posiadanego budynku bądź pomieszczenia niemieszkalnego.

Jak rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Ulgę mieszkaniową rozliczamy w deklaracji PIT 39. Po zakończeniu 2020 roku, w którym uzyskaliśmy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, powinniśmy złożyć rozliczenie PIT 39 w terminie takim samym jak PIT 37 i PIT 36, czyli do końca kwietnia 2021 roku.

Pozostając w temacie, warto także wiedzieć, jakie mieszkanie kupićjaki wkład własny na mieszkanie warto posiadać.