Prospekt informacyjny w umowie deweloperskiej – co to jest?

Prospekt informacyjny w umowie deweloperskiej – co to jest?

Jeśli planujesz zakup mieszkania od dewelopera, powinieneś wiedzieć, co to jest prospekt informacyjny. To jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinniśmy uzyskać od dewelopera przed podpisaniem umowy. Jego głównym celem jest dostarczenie klientowi informacji, które są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o zakupie nieruchomości. Przygotowując się do spotkania z deweloperem w celach inwestycyjnych, oprócz określenia swoich […]

Jeśli planujesz zakup mieszkania od dewelopera, powinieneś wiedzieć, co to jest prospekt informacyjny. To jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinniśmy uzyskać od dewelopera przed podpisaniem umowy. Jego głównym celem jest dostarczenie klientowi informacji, które są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji o zakupie nieruchomości.

Przygotowując się do spotkania z deweloperem w celach inwestycyjnych, oprócz określenia swoich oczekiwań, dobrze jest także poznać swoje prawa oraz formy ochrony zapewnione przez ustawodawcę. W świetle ustawy deweloperskiej prospekt informacyjny stanowi obowiązkowy dokument odnoszący się do danej inwestycji mieszkaniowej. Określa szczegóły całego przedsięwzięcia. Deweloper jest zobligowany przedstawić go potencjalnemu nabywcy mieszkania. Jest on instrumentem ochrony interesów nabywcy oraz zbiorem najważniejszych informacji o deweloperze i przedmiotowej nieruchomości.

Prospekt informacyjny a umowa deweloperska

Przed podpisaniem umowy deweloper powinien przygotować prospekt informacyjny dla inwestora. Dokument musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące dewelopera oraz inwestycji. Może być udostępniony klientowi w wersji papierowej lub elektronicznej. Następnie w przypadku chęci finalizacji przedsięwzięcia prospekt dołączany jest do umowy deweloperskiej.

Dokładne zapoznanie się z prospektem przed podpisaniem umowy z deweloperem daje szansę na ocenę ryzyka inwestycji, niekorzystnych zapisów oraz negocjację i zmianę warunków proponowanych przez dewelopera.

Treść prospektu informacyjnego musi być zgodna z postanowieniami zawartej później umowy deweloperskiej. Z tego względu istotne jest określenie daty, na którą dane uwzględnione w prospekcie zachowują aktualność. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany do prospektu wymaga powiadomienia nabywcy mieszkania.

Istotne jest to, że deweloper nie może uzależniać udostępnienia prospektu informacyjnego od podpisania umowy rezerwacyjnej czy wpłacenia zaliczki. Potencjalny klient ma prawo otrzymać prospekt w sposób całkowicie nieodpłatny i niezobowiązujący do podpisania umowy z deweloperem. Deweloper, który nie spełnia obowiązku sporządzenia prospektu informacyjnego, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 32 u.o.p.n.).

Co zawiera prospekt informacyjny dewelopera?

Deweloperski prospekt informacyjny dzieli się na dwie części: ogólną i indywidualną. Pierwsza część zawiera informacje o deweloperze, zrealizowanych projektach oraz informacje na temat konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym te dotyczące gruntu i budynku.

Z kolei w części indywidualnej prospektu zamieszczone są szczegóły dotyczące danej nieruchomości, która jest przedmiotem zainteresowania klienta – m.in. cena za 1 m.kw., położenie i istotne cechy lokalu oraz budynku, w którym będzie się on znajdować, jak również informacje o powierzchni lokalu, układzie pomieszczeń, zakresie i standardzie prac wykończeniowych.

Co to jest prospekt informacyjny?

Do prospektu informacyjnego najczęściej dołącza się rzut kondygnacyjny z zaznaczeniem konkretnego lokalu oraz wzór dokumentu, jakim jest umowa deweloperska.

Jeżeli prospekt informacyjny zostanie nieprawidłowo wypełniony przez dewelopera, np. nie jest zgodny z umową lub zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z deweloperem. W razie wątpliwości dotyczących właściwego sporządzenia prospektu oraz oceny jego zapisów pod względem opłacalności danej inwestycji i ryzyka z nią związanych, warto skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rynkiem nieruchomości.

Czy ten post był pomocny?

5 / 5. 1

Bądź pierwszym który oceni!

Ostatnio na naszym blogu

Inflacja w 2022 roku – prognozy i fakty

Rosnące ceny dóbr i usług, z które obserwujemy w ostatnich miesiącach nie tylko na wskaźnikach ekonomicznych, ale przede wszystkim na sklepowych półkach, są mocno niepokojące. Co więcej, próba powstrzymania wzrostu inflacji w postaci podnoszenia stóp procentowych przez NBP, wywołuje wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych, co ma w założeniu ograniczyć popyt, ale jednak obciąża znacząco finanse gospodarstw […]

Czytaj więcej →

Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. Co to takiego?

Ceny mieszkań w Polsce sukcesywnie rosną, również popyt na własne cztery kąty jest coraz większy. Możemy też zaobserwować zjawisko „wyrastających jak grzyby po deszczu” nieruchomości, które w dużych miastach pojawiają się praktycznie na każdym wolnym obszarze. Może to oznaczać, że wystąpi bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. Czym ona jest i jakie są jej konsekwencje? Spis […]

Czytaj więcej →

Oszczędności a nadciągająca inflacja. Jak je chronić?

Inflacja sprawia, że pieniądze odkładane na kontach bankowych systematycznie tracą na wartości. Kwoty co prawda zostają takie same, ale siła nabywcza oszczędności znaczenie maleje. Co zrobić, aby ochronić oszczędności przed negatywnymi skutkami inflacji?

Czytaj więcej →