Podatek od nieruchomości – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Podatek od nieruchomości – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Planujesz zakup mieszkania od dewelopera lub domu i zastanawiasz się, jak wygląda kwestia podatku od nieruchomości? Ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej należności. Kto płaci podatek od nieruchomości? Ten podatek są zobowiązani zapłacić z reguły wszyscy, którzy są właścicielami jakiejkolwiek nieruchomości lub ich części, w tym gruntu (dotyczy gruntów, które … Continued

Planujesz zakup mieszkania od dewelopera lub domu i zastanawiasz się, jak wygląda kwestia podatku od nieruchomości? Ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej należności.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Ten podatek są zobowiązani zapłacić z reguły wszyscy, którzy są właścicielami jakiejkolwiek nieruchomości lub ich części, w tym gruntu (dotyczy gruntów, które nie są gruntami rolnymi lub lasem), domu lub mieszkania, a także budynków, takich jak hale magazynowe czy obiekty biurowe. Podatek płacą nie tylko właściciele, ale również tzw. posiadacze samoistni, czyli osoby niebędące właścicielami nieruchomości, ale używający jej jak właściciele, użytkownicy wieczyści gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową) oraz posiadacze mienia publicznego. Istnieją jednak wyjątki, na przykład dla osób w wieku emerytalnym oraz właścicieli gruntów i budynków, które są wpisane do rejestru zabytków. Informacje na temat tego, kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości, można uzyskać w gminie oraz serwisie rządowym dla obywateli GOV.

Jaki podatek od nieruchomości aktualnie obowiązuje?

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Wysokość opłaty zależy od stawki podatku, która obowiązuje w danej gminie oraz od dokładnej powierzchni gruntów i budynków lub ich części. Obecnie obowiązujące stawki można sprawdzić w urzędzie gminy i na jej stronie internetowej.

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jakie złożyć dokumenty?

Do 14 dni od dnia zakupu nieruchomości, rozpoczęcia korzystania z niej jako właściciel oraz uzyskania prawa użytkowania wieczystego, obywatel zobowiązany jest wypełnić i złożyć w urzędzie gminy druk IN-1 – informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Druk składamy również, gdy zmienia się wysokość podatku, na przykład w wyniku sprzedaży części gruntu lub budynku. Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość lub prawo do użytkowania jej jako właściciel bądź prawo do użytkowania wieczystego. Natomiast kiedy dopiero kończymy budowę czy rozbudowujemy budynek (np. dobudowujemy piętro do istniejącego budynku), obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, gdy budowa została zakończona, a druk IN-1 musimy złożyć w gminie do 15 stycznia. Potem czekamy na zawiadomienie z gminy o wysokości podatku od nieruchomości i dopiero dokonujemy wpłaty.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Opłatę wnosi się w ratach kwartalnych, w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 złotych – wówczas opłatę należy wnieść w całości w pierwszym podanym terminie. Trzeba pamiętać, że podatek płaci się dopiero po otrzymaniu od gminy zawiadomienia o jego wysokości. Gmina co roku przysyła podatnikom decyzję o wysokości podatku. Jeśli podatnik otrzyma pismo po terminie płatności raty, wówczas wyznaczoną kwotę musimy zapłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. Natomiast jeżeli podatek będzie niższy od 8,51 zł, podatnik nie otrzyma pisma z gminy i będzie zwolniony z podatku.

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości?

Kiedy już wiesz, jaki podatek od nieruchomości musisz zapłacić, płatności można dokonać przelewem bankowym, w kasie gminy lub u inkasenta wyznaczonego przez gminę – zgodnie ze wskazówkami zawartymi w decyzji przesłanej przez gminę.