Czym jest inwestowanie pasywne?

Czym jest inwestowanie pasywne?

Zastanawiasz się, co to jest pasywne inwestowanie? W dzisiejszym artykule wprowadzimy Cię do świata indywidualnego i grupowego inwestowania pasywnego!

Jednym z bardziej popularnych sposobów na inwestowanie kapitału i jego pomnażanie w danym odcinku czasu jest tzw. inwestowanie pasywne. Ideą lokowania kapitału właśnie w tego typu instrumentach jest jak najmniejszy nakład pracy związany z obsługą ryzyk oraz śledzeniem trendów rynkowych, co charakteryzuje inwestowanie aktywne. Inwestowanie pasywne kojarzy się głównie z instrumentami finansowymi, natomiast inną dużą gałęzią, w której wykorzystywany jest ten rodzaj inwestowania, to zakup nieruchomości. Czym zatem jest inwestowanie pasywne w nieruchomości?

Kilka słów o inwestowaniu pasywnym

Pasywny sposób inwestowania na rynkach finansowych polega na zakupie grupy aktywów danego rynku (często są to wszystkie dostępne instrumenty) bez większej analizy ich wartości. Zakup sprowadza się zatem do utrzymania aktywów celem osiągnięcia stałej i bezpiecznej stopy zwrotu z takiej inwestycji. Formą inwestowania pasywnego będzie zakup ETF-ów czy jednostek uczestnictwa w funduszach indeksowych, które bazują na dużych indeksach giełdowych, jak S&P500 czy WIG20. A jak to wygląda w przypadku lokowania kapitału w nieruchomościach?

inwestowanie pasywne

Inwestowanie pasywne w nieruchomości na wynajem

Zastanawiając się nad tym, co to jest inwestowanie pasywne w kontekście rynku nieruchomości, warto wskazać dwa podstawowe typy takich inwestycji, które będą się różnić pod względem skali, zasięgu i samego stopnia „pasywności” niezbędnej obsług.

Grupowe pasywne inwestowanie

Najczęściej odbywa się to poprzez zakup udziałów w spółkach (np. rentierskich), które kupują nieruchomości, a następnie (po ewentualnym remoncie i wyposażeniu) wynajmują je, dzieląc się zyskami z udziałowcami (np.w postaci dywidend czy deklarowanej stopy zwrotu). Dochód uzyskany w ten sposób przez inwestorów ma charakter pasywny, bowiem nie wymaga on od nich praktycznie żadnej aktywności. Oczywiście zaleca się dokonania wcześniej przed inwestycyjnej analizy formy i sposobu działalności tego typu spółek, by nie paść ofiarą nieuczciwych podmiotów.

Indywidualne inwestowanie pasywne

W porównaniu do inwestycji grupowych te o charakterze indywidualnym charakteryzują się mniejszym poziomem pasywności, bowiem wymagają od inwestora pewnego rodzaju aktywności. Pasywne inwestowanie w tym ujęciu sprowadza się do możliwości uzyskania przewidywalnie bezpiecznej stopy zwrotu przy z góry dających się przewidzieć okolicznościach rynkowych. Można to osiągnąć na trzy typowe sposoby, które polegają na zakupie nieruchomości na wynajem:

  • ze środków własnych – przemyślany zakup mieszkania celem wynajęcia może przynieść przewidywalną dodatnią stopę zwrotu. Jednak o pełnej „pasywności” dochodu nie można mówić, ponieważ wymaga od inwestora aktywności znalezienia najemcy oraz „obsługi” eksploatowanej przez niego nieruchomości;
  • ze środków kredytowych – jest to zastosowanie powyższego modelu, ale koszty kredytowe mogą praktycznie zniwelować dodatnią stopę zwrotu, przez co przez okres kredytowania (np. 10-15 lat) mieszkanie będzie przynosić znikome zyski i dopiero po tym okresie, stając się właścicielem mieszkania, można zacząć uzyskiwać pasywny dochód, a zysk podbity zostanie realnie możliwym wzrostem wartości nieruchomości;
  • poprzez zakup wielu nieruchomości i oddanie ich w zarządzanie firmie zewnętrznej. Pozostajemy wtedy właścicielami nieruchomości, ale obsługa ich wynajmu spoczywa w rękach innego podmiotu, a zyski inwestor potęguje na zasadzie skali.

Co to jest inwestowanie pasywne? Podsumowanie

Pasywne inwestowanie w nieruchomości może przynieść bezpieczną stopę zwrotu. Jednak, jak każdego rodzaju inwestycja, wymaga to od inwestora wcześniejszej analizy rynku, dostępnych możliwości i narzędzi oraz uwzględnienia środków, którymi dysponuje. Warto też pamiętać, że w dłuższej perspektywie czasu, wartość nieruchomości będzie rosła, co dodatkowo podnosić będzie realną stopę zwrotu z inwestycji.

Zastanawiasz się, czy zdecydować się na depozyt notarialny? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się o nim niezbędnych informacji!

Czy ten post był pomocny?

5 / 5. 1

Bądź pierwszym który oceni!

Ostatnio na naszym blogu

Stopa zwrotu z nieruchomości — co to takiego?

Chcesz dowiedzieć się, jak obliczyć stopę zwrotu z nieruchomości wynajmowanej i inwestycji typu flip? Przeczytaj nasz artykuł!

Czytaj więcej →